książki ciekawe i rozwijające

Tradycja bizantyjska

tradycjaGorejący w świętym boskim ogniu.  Tradycja bizantyjska.

Tytuł oryginału: Standing In God’s Holy Fire. The Byzantine Tradition.
Tłumaczenie: Anna Jetkowska

John Anthony McGuckin

Stron: 200
Planowane wydanie: w przygotowaniu

„O mędrcy gorejący w świętym boskim ogniu
Jak na mozaice u ścian pełnych złota,
Wyjdźcie z płomienia, co żarem was oblókł,
Nauczcie, jak mam śpiewać, podyktujcie słowa. ”

W.B. Yeats „Odjazd do Bizancjum” [w:] Cz. Miłosz, Mowa wiązana, Warszawa 1986, str. 169

W porównaniu z innymi religiami chrześcijaństwo, w powszechnym wyobrażeniu, nie zawsze łączy się z duchowością. To wielka szkoda, ponieważ chrześcijaństwo na Wschodzie i Zachodzie od ponad dwóch tysięcy lat jest źródłem ogromnej mądrości duchowej. Dziś, w czasach wszechobecnego poszukiwania duchowości w każdej formie, nadchodzi właściwy czas na nowe publikacje, które pomogą wielu ludziom zyskać świadomość wspaniałych bogactw dostępnych w tradycji chrześcijańskiej.
– Philip Sheldrake. Sarum College, Salisbury

Ortodoksyjna tradycja bizantyjska jest nadal często niedoceniana i niewłaściwie rozumiana w kościołach Zachodu. Gorejący w świętym, boskim ogniu jest barwnym wprowadzeniem w zakresie głównych postaci, kluczowych tematów i wartości charakteryzujących tę starożytną, wciąż żywą formę duchowości chrześcijańskiej, która w ostatnim czasie oparła się systematycznym prześladowaniom.

Sednem przeżywania Biznacjum są idee, które są wspólne dla chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego i z których chrześcijanie z Zachodu mogą się nadal wiele nauczyć: piękno, wytrwałość i nadzieja. „Być może” – jak pisze John McGuckin – „pisma świętych bizantyjskich wkraczają właśnie w erę swego najszerszego oddziaływania w nowym, wspaniałym świecie, w którym Kościół doświadcza głębokiej potrzeby zjednoczenia, duchowej odwagi i spójności.”

Spis treści
Przedmowa: Philip Sheldrake
1. Wstęp: Bizancjum – Krótka historia
2. Piękno Boga – Bizantyjska estetyka teologiczna
3. Wizja bez obrazu – Ewagriusz z Pontu
4. Modlitwa serca w tradycji pustyni
5. Boży śpiewacy – Bizantyjska tradycja poetycka
6. Święci i ich żywoty w Bizancjum
7. Rozświetlona cisza hezychazmu
8. „Choć stoi wokół ciebie mnóstwo aniołów” – symboliczny świat liturgicznej modlitwy Wschodu
9. Epilog: Kultura duchowa chrześcijaństwa bizantyjskiego
Przypisy
Bibliografia
Słowniczek